Villa Real Online Bookshop (Est. 2003)

This online bookshop offers you reports, analyses, books and other documents as well as software and other files for downloading. They offer invaluable information and tools for the different members of the Construction and Real Estate Cluster - CREC. They serve the whole value chain of the CREC: investors/owners/developers, architectural and engineering (structural, building services) designers, material and product manufacturers, suppliers, contractors and subcontractors, facilities managers, users and tenants, and demolitors/recyclers; and even national decision makers and regulatory authorities. They concern mainly the following subjects:

Click "Info" button for easy instructions and legal notice.

FutureConstruct® Verified by Visa MasterCard Secure Code

Many documents, softwares and other files available in this online bookshop belong to a series of FutureConstruct®. FutureConstruct® and the symbolic FutureConstruct device above are registered trademarks of Villa Real Ltd/SA.

Download now! It's /easy/instant/secure/.

NOW YOU CAN DOWNLOAD ALL DOCUMENTS AND PROGRAMMES FREE OF CHARGE.

Käy (!) myös kaikille avoimella blogi-sivulla www.energiatyhmyrit.real.fi, jossa keskustellaan kestävän yhteiskunnan tekijöistä: taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskunnalliset tekijät; erityisesti energia, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset [Economic, environmental and societal impacts for sustainable society; Specialties: energy, carbon footprint and lifecycle costing].


    Hiilijalanjälki rakennusmääräysten perustaksi                                                                                       

Tähän asti rakennusten energiamääräykset ovat perustuneet energian kulutukseen. Ilmastonmuutoksen kannalta olennaista on kuitenkin hiilidioksidin CO2 ja muiden ilmastopäästöjen määrä. Nyt ympäristöminiteriö onkin aloittamassa uuden hiilijalanjälkeen perustuvan menetelmän kehittämisen ja tähtää sen mukaisten määräysten käyttöönottoon vuonna 2025.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen summaa. Kun tärkeimpään kaasuun hiilidioksidiin CO2 lisätään muut kasvihuonekaasut ottamalla huomioon niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus verrattuna hiilidioksidiin, saadaan aikaan hiilijalanjäljen käsite hiilidioksidiekvivalentti eli CO2e. Hiilijalanjälkeä ei ilmoiteta pinta-alana vaan massana, tässä kilogrammoina kg. Hiilijalanjäljen laskenta kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön, energiankulukseen ja korjauksiin sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen. Menetelmän pohjana ovat tuoreet kestävää rakentamista koskevat eurooppalaiset standardit

Kyseessä on fundamentaalinen ja tervetullut muutos, josta olen puhunut 20 vuotta ja pitänyt esityksiä 15 maassa. Lehdessä TM Rakennusmaailma #4/2019 on artikkelini aiheesta. Se kattaa uuden menetelmän perusteellisen esittelyn sekä joukon tarkistuksia ja parannusehdotuksia, sekä vielä otteita annetuista 42 lausunnosta.

Koko juttu löytyy klikkaamalla yllä olevaa otsikkoriviä: PDF Document [2.82 MB] (4 pages). Lisää tietoa rakentamisen energia-asioista ym löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi.


    Hajautettu energiantuotanto ja aurinkosähkön nettolaskutus tulossa                                                                                                            

Marraskuun lopussa EU julkisti lopullisen ehdotuksensa uudeksi sähkömarkkinadirektiiviksi. Sen tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä (decarbonisation) ja parantaa kuluttajien osallistumista sähköntuotantoon.  Direktiivin mukaisesti

Loppukäyttäjillä on oikeus tuottaa, varastoida, kuluttaa ja myydä tuottamansa sähkö markkinoilla ilman raskaita menettelyjä ja maksuja.
Loppukäyttäjillä on oikeus läpinäkyviin ja syrjimättömiin verkkomaksuihin niin verkkoon syötetyn kuin myös verkosta ostetun sähkön osalta.
Paikallisella energiayhteisöllä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata paikallinen verkko ja itsenäisesti hallita sitä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessakin on päästävä hajautettuun energiantuotantoon ja aurinkosähkön nettolaskutukseen. Lehdessä TM Rakennusmaailma #4/2017 on artikkelini aiheesta. Siinä esitän myös laskelman siitä, mitä aurinkosähkön hyödyntäminen merkitsee sähkölämmitteisessä helsinkiläisessä omakotitalossa, jonka vuotuinen energiankulutus on 25,000 kWh.


Lisää tietoa asiasta löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi.
PDF Document [2.07 MB] (2 pages)


    Rakennusten energiamääräykset uusiksi                                                                                                                 

Seinäjoen Asuntomessujen messuluettelo on lehdessä TM Rakennusmaailma #6/2016. Lehti sisältää pitkän kirjoitukseni rakennusten uusiutuvista energiamääräyksistä. Määräykset tähtäävät lähes 0-energiataloihin. Juttu sisältää myös referaatit tärkeimmistä annetuista lausunnoista. Seuraavassa joitakin kriittisiä piirteitä:

Energiavaatimukset kiristyvät; U-arvot pysyvät kuitenkin ennallaan.
Rakennuskustannukset nousevat; ei mitään selvitystä.
Laki hätäisesti voimaan jo 2017 <= Suomi 100 vuotta.
Perustana edelleen primäärienergia => mitätön vaikutus kasvihuonepäästöihin. Sääntelyn pitäisi perustua hiilijalanjälkeen ja CO2-kertoimiin.
Aurinkosähkön hajautettu tuotanto kielletty ja nettolaskutus hylätty.

Lisää tietoa asiasta löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi.
PDF Document [4.01 MB] (4 pages)

Primäärienergiasta CO2-kertoimiinDownload
Primäärienergiasta CO2-kertoimiin
Olen aikaisemminkin kirjoittanut, että rakennusten energiamäääryksissä ja -todistuksissa tulisi käyttää perusteena ostoenergiaa ja sen tuottaman hiilidioksidin CO2 määrää. Olen nyt laskenut mikä sähkön CO2-kerroin oikeasti on.

Kun Suomessa yli 2/3 sähkön tuotannosta on päästötöntä, on selvää että sähkön kertoimen tulee olla paljon pienempi kuin kivihiilen, öljyn, turpeen tai muun fossiilisen energialähteen kerroin. Tuoreessa TM Rakennusmaailmassa #8/2014 on asiaa koskeva kirjoittamani artikkeli, jonka mukaan Suomessa sähkön CO2-kertoimen tulisi olla 0.3.

Enemmän tietoa asiasta löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi.

PDF Document [1,980kB] (2 pages)
EUn  ilmasto- ja  energiatavoitteet vesittyivätDownload
Eun ilmasto- ja energiatavoitteet vesittyivät
Tämä artikkeli ilmestyi Rakennuslehdessä #5/2014. Siinä Olavi Tupamäki esittää selkeästi taulukkona EUn uudet ilmasto- ja energiatavoitteet verrattuna 20/20/20 tavoitteisiin sekä tämän hetken tilanteeseen.

Julkisuudessa olleiden tietojen lisäksi taulukossa kiinnitetään huomiota energiansäästön kiristyvään tavoitteeseen sekä siihen, että biopolttoaineelle ei ole enää mitään tavoitetta.

Enemmän tietoa asiasta löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi.

PDF Document [238kB] (1 page)
Rakennusten paremmat energiamääräyksetDownload
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä TM Rakennusmaailma #7/2012. Siinä Olavi Tupamäki käsittelee mm seuraavia asioita:
Onko rakennusten energiansäästö tarpeen?
Mitä maksaa?
Energiamääräykset 2012 – mitä kuuluu?
Miksi ei CO2-kerrointa!
Mikä omavaraisenergia?
Miksi ilma-ilmalämpöpumppu ei kelpaa?
Syöttötariffi vai mitä?
Missä viipyy KTO?
Onko uusi energiatodistus parempi?
Energiaremonttimääräykset lapsenkengissä

PDF Document [246kB] (4 pages)
Oppiiko ympäristöministeriö laskemaan takaisinmaksuaikoja?Download
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä Teräsrakenne #2/2012 osiossa "Viimeinen sana". Siinä Olavi Tupamäki tarkastelee kriittisesti ympäristöministeriön touhuilua rakennusten energiamääräysten tiimoilla.

Kaikki tietävät, että Suomi vuodesta toiseen rikkoo autoverotusta koskevia EU-säännöksiä. Harvempi on huomannut sen, että ympäristöministeriö usein ei noudata EU-säännöstön kirjainta eikä tarkoitusta ja on jatkuvasti myöhässä. Niinpä esim. 2010 ympäristöministeriötä vastaan oli vireillä seitsemän komission huomautusta ja neljä rikkomusmenettelyä. Sakot painavat päälle.

PDF Document [159kB] (1 page)
Kuiva sisäilma on haitaksi ja tuhlaa energiaaDownload
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä Talotekniikka #5/2012. Siinä näytetään, että kuiva sisäilma on haitaksi ja tuhlaa energiaa. Vain Suomessa koneellinen ilmanvaihto on pakollinen ja vailla vaatimusta kosteuden palauttamisesta sisäilmaan. Tämä romahduttaa talvella sisäilman kosteuden. Liian kuivassa ilmassa palelee, koska kuivaan ilmaan iholta haihtuva kosteus jäähdyttää ihoa (vie lämpöenergiaa 2.27J/g). Koettu mukavuuslämpö ei olekaan sama kuin mittarilämpö. Niinpä talvella kun sisäilman RH=10-20%, niin talo pitää lämmittää mittarilämpöön 24C, jotta asukas tuntisi olonsa 21C mukaiseksi ja mukavaksi. Niinpä lämmitysenergiaa kuluukin turhaan vuositasolla 12% enemmän!

Rakentamismääräyksiä (D2; D3, D5) tulisikin tarkistaa seuraavasti:
(1) Sisäilman suht. kosteuden ohjearvo, asunnot ja toimistot: RH=30-60%
(2) vaatimus: kosteuden talteenotto - KTO >45%.

PDF Document [3,220kB] (3 pages)
Life Cycle Costing - LCCDownload
Suomen Green Building Council - FIGBC piti 14 Mar 2012 tilaisuuden, missä Olavi Tupamäki piti alustuksen, jossa mm esitti seuraavat määreet:

LC - Life Cycle = sykli, ajanjakso; koko elinkaari.
LCA - Life Cycle Assessment = rakennuksen ympäristövaikutusten arviointi sen elinkaaren aikana (ISO 14040).
LCC - Life Cycle Costs = rakennuksen kustannukset halutun ajanjakson tai elinkaaren aikana.
LCC - Life Cycle Costing = menetelmä, joka mahdollistaa rakennuksen halutun ajanjakson kustannusten systemaattisen laskennan (ISO 15686-5).
NPV - Net Present Value = nykyarvolaskenta, jossa halutun ajanjakson kustannukset diskontataan nykyhetkeen. EPBD-direktiivin mukaisesti LCC-analyysissä tulee käyttää NPV-laskentaa sekä reaalikorkoa ja reaalikustannuksia = tämän päivän arvoja. Ennustettu energian hinnan reaalinousu, tekninen kehitys etc voidaan kuitenkin ottaa huomioon.

PDF Document [1,790kB] (12 pages = 24 slides)
Irti kosteusfobiastaDownload
Tämä esitelmä pidettiin 14 Mar 2012 tilaisuudessa Sisäilmastoseminaari 2012. Siinä osoitetaan, että kuiva sisäilma on haitaksi ja tuhlaa energiaa. Vain Suomessa koneellinen ilmanvaihto on pakollinen ja vailla vaatimusta kosteuden palauttamisesta sisäilmaan. Liian kuivassa ilmassa palelee, koska kuivaan ilmaan iholta haihtuva kosteus jäähdyttää ihoa (vie lämpöenergiaa 2.27J/g). Koettu mukavuuslämpö ei olekaan sama kuin mittarilämpö. Niinpä talvella kun RH=10-20%, niin talo pitää lämmittää mittarilämpöön 24C, jotta asukas tuntisi olonsa 21C mukaiseksi ja mukavaksi. Kun talon mittarilämpöä joudutaan nostamaan talvella jopa kolmella asteella, lämmitysenergiaa kuluu vuositasolla 12% enemmän!

Syyllinen tähän on Ympäristöministeriö, joka ei ymmärrä asettaa mitään määreitä sisäilman suhteelliselle kosteudelle. Rakentamismääräyksiä tulisikin tarkistaa seuraavasti: (1) Sisäilman suhteellisen kosteuden ohjearvo, asunnot ja toimistot: RH=30-60% sekä (2) vaatimus: kosteuden talteenotto - KTO >45%.

PDF Document [391kB] (1+6 pages)
K-arvoista Cost OptimaliinDownload
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä TM Rakennusmaailma #10/2011. Kirjoitus pyrkii olemaan yhteenveto rakentamisen energiamääryksistä: lähimenneisyys, nykyisyys ja varsinkin lähitulevaisuus. Tätä päivää ja lähitulevaisuutta määräävät jo voimassa olevat EPBD- ja RES-direktiivit sekä vielä tekeillä oleva yleistä energiatehokkuutta koskeva EE-direktiivi.

Direktiivien mukaisesti energiamääräyksiä saisi kiristää vain kustannustehokkaasti eli, että lisäinvestointi tulee maksetuksi takaisin säästyneinä energiakustannuksina kohtuullisessa ajassa. Tällöin myös korkokanta on otettava huomioon, ja laskennan täytyy perustua säästöjen nykyarvoon (Net Present Value = NPV). Nyt Ympäristöministeriön on pakko opetella "korkeampaa matematiikkaa".

Artikkeli esittelee lyhyesti myös kohteen, joka LEEDattiin ensimmäisenä Suomessa, jo neljä vuotta sitten eli 2007.

PDF Document [283kB] (3 pages)
Mitä merkitsee Cost OptimalDownload
Tämä esitelmä pidettiin Talentumin seminaarissa Energiatehokas rakentaminen 27-28 Sep 2011. Esitelmä käsittelee kolmea EU-direktiiviä:

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva EPBD-direktiivi vaatii jatkossa Cost Optimal-menettelyn käyttämistä määräyksiä kiristettäessä. Tämä edellyttää takaisinmaksuaikojen laskemista nykyarvomenetelmällä; NPV ei saa olla negatiivinen!
Uusiutuvan energiankäytön edistämistä koskeva RES-direktiivi, jossa uusiutuvaksi on nimetty mm ilma-ilma lämpöpumpun tuottama lämpöenergia.
Yleistä energiatehokkuutta koskeva EE-direktiiviehdotus vaatii mm julkisten rakennusten energiakorjauksia 3% rakennuskannasta vuosittain sekä käyttäjäkohtaiset mittarit sähkölle, lämmölle ja lämpimälle käyttövedelle.

PDF Document [890kB] (10 pages, 20 slides)
Lisää tietoa ja keskustelua löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi
Cost Optimal ja takaisinmaksuajatDownload
Tämä kirjoitus ilmestyi lehdessä Talotekniikka #6/2011. Kirjoituksessa käsitellään rakennusten energiatehokkuudesta annetun EPBD-direktiivin vaikutusta Suomen energiamääräyksiin. Erityisesti siinä kerrotaan direktiivin uudesta työkalusta Cost Optimal, jolla pyritään sellaiseen energiansääntelyyn, että lisäinvestointi tulee mahdollisimman lyhyessä ajassa maksetuksi takaisin syntyvinä energiansäästöinä. Työkalu vaatii kustannusten nykyarvon (Net Present Value - NPV) laskemista; tällöin myös diskonttokorko on otettava huomioon. Direktiivin asetusluonnoksessa korko on 3% ja laskenta-ajanjakso asunnoille ja julkisille rakennuksille 30 vuotta sekä 20 vuotta kaupallisille rakennuksille.
Nyt vihdoin Ympäristöministeriökin joutuu opettelemaan "korkeampaa matematiikkaa".

PDF Document [949kB] (2 pages)
Lisää tietoa ja keskustelua löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi
Total LCC and ProbabilisticsDownload
This paper was made for World Sustainable Building Conference SB11 Helsinki Finland, 18...21 Oct 2011. The paper gives an overview on the recent development of

(1) Total LCC and monetarisation, the ultimate tool towards sustainable construction, to cover not only the initial capital and direct future costs of buildings or infrastructure but also externalities and intangibles (occupational, locational, environmental and societal impacts),
(2) Discount rates for the four rooms of stakeholders: natural, national, state and business economies, and
(3) New software for probabilistics to replace deterministic values for costs and service lives.

PDF document [740 kB] (10 pages)
Takaisinmaksuajat jäivät laskemattaDownload
Ympäristöministeriö antoi maaliskuun lopussa uusia rakennusten energiamääräyksiä. Ne astuvat voimaan ensi vuoden heinäkuun alussa. Pahimmat mokat tulivatkin korjatuiksi, ml monet kotimaiset viritykset kuten, että kivihiilellä tuotettu kaukolämpö olisi uusiutuvaa energiaa.

Olavi Tupamäen jälkikirjoitus julkaistiin Rakennuslehdessä #18/2011. Kirjoittajalla on käytössään kaikki ministeriön ja RTn tekemät taustaraportit. Toisin kuin ministeriö on väittänyt, mitään laskelmaa takaisinmaksuajoista ei ole tehty! Oikeasti takaisinmaksuajat ovatkin yli 100 vuotta. EPBD-direktiivin mukaan korjausten on kuitenkin oltava kustannusoptimaalisia, eli niiden on maksettava itsensä reilusti takaisin energiasäästöinä kohteen odotettavissa olevan elinkaaren aikana. Komissio on luvannut kesäkuussa ennusteen energian hinnan kehittymisestä. Samoin se antaa ohjeen laskentamenettelystä, joka perustuu elinkaarikustannusten nykyarvoon (Net Present Value - NPV). Siinä on myös diskonttokorko otettava huomioon.

PDF document [270 kB] (1p)
Lisää tietoa ja keskustelua löytyy www.energiatyhmyrit.real.fi
Sustainability Ratings for HomesDownload
Suomen Green Building Council - FIGBC piti 24 Jan 2011 tilaisuuden, jossa käsiteltiin eri kansainvälisten ympäristövaikutusten luokitusmenetelmien sopivuutta Suomeen.

Olavi Tupamäki rakensi Hämeenlinnan asuntomessuille omakotitalon Villa Real; ainoa matalaenergiatalo Espoon 2006, Hämeenlinnan 2007 ja Vaasan 2008 messuilla.Tälle talolle tehtiin useita luokituksia: (1) tekninen elinkaarilaatu, (2) energialaskelmat ja (3) ympäristövaikutukset. Kaikissa luokituksissa talo sai erinomaisen tai parhaan luokituksen.

Villa Real on Suomen ensimmäinen LEEDattu kohde. 30 Oct 2007 valmistuneen laskennan mukaan se sai 94 pistettä, jolla se sijoittuu korkeimpaan luokkaan "Platinum".

Tämä dokumentti on Olavi Tupamäen ylläsanotussa tilaisuudessa pitämä esitelmä. Se sisältää johdannon eri järjestelmiin sekä kaikki mainitun kohteen luokitustulokset. Sen lisäksi siinä esitetään näkemys tulevaisuuden menetelmistä. Sen mukaisesti erilaisten pisteiden sijaan kaikki ympäristövaikutukset muutetaan rahaksi, jonka jokainen ymmärtää, ja tulevaisuutta hallitaan todennäköisyyslaskennalla.

PDF document [1,729 kB] (13 pages)
Käy myös: http://energiatyhmyrit.blogspot.com.
Energiatyhmyys tulee kalliiksiDownload
Asuntoministeri Jan VAPAAVUORI kritisoi Rakennuslehdessä #35/2010 Olavi Tupamäen aikaisempaa kirjoitusta uusista rakentamisen energiamääräyksistä. Mielestään kirjoitus oli ollut täynnä valitusta ja virheitä. Oikeasti kirjoitus näki uudistuksessa paljon fundamentaalista hyvää eikä siinä ollut yhtään virhettä.

Ministerin kirjoituksen otsikko kuului "Energiatyhmyys rakentamisessa tulee kalliiksi". Tämä pitääkin paikkansa. Sen sijaan energiaviisaus rakentamisessa tulee paljon halvemmaksi! Ministerin kirjoitus sekä Olavi Tupamäen hänelle lähettämät kaksi kommenttiemailia löytyvät tästä dokumentista.

PDF document [583 kB] (1+4 pages)

Aihepiiriä käsittelevä kaikille avoin blogisivusto on avattu osoitteessa http://energiatyhmyrit.blogspot.com.
Mikä mättää energiamääräyksissä?Download
ERA17 on uusi intomielinen tutkielma siitä, mitä rakennettu ympäristö Suomessa olisi 2017. Muistissa on, kuinka 5 vuotta sitten KIRA todisteli ja jopa pääministerin suulla vakuutettiin kuinka Suomi olisi tänä vuonna 2010 asumisen mallimaa maailmassa!. Eipä toteutunut.

Samaan aikaan ovat uudet rakentamisen energiamääräykset 2012 lausunnolla. Vaikka ehdotuksissa on paljon hyvää, niin kirjoituksessaan Rakennuslehdessä #33/2010 Olavi TUPAMÄKI kiinnitää huomiota myös useisiin ongelmiin.

Villa Real on myös antanut lausunnon uusistä määräyksistä. Tämä lausunto on ylläsanotun kirjoituksen liitteenä. Sen sisältöä voit lainata haluamallasi tavalla.

PDF document [422 kB] (1+8 pages)
LEED ja Green Building Council - GBCDownload
19.04.2010 perustettiin Green Building Council Finland - FIGBC. VILLA REAL on yksi 29 perustajajäsenestä. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. FIGBC ei ainakaan aluksi ota kantaa siihen, mikä arviointimenetelmä/ohjelma olisi sopivin käytettäväksi Suomessa.

Lehdessä Talotekniikka #3/2010 on artikkeli, jossa tarkastellaan eri ohjelmia, kuten BREEAM, LEED, FutureConstruct® Sustain, joista viimeksimainittu on ainoa, joka pystyy laskemaan ympäristövaikutukset myös halutulle ajanjaksolle. Hämeenlinnan Asuntomessuille 2007 rakennettu matalaenergiatalo Honkarinne 10 on ensimmäinen Suomessa LEEDattu kohde; se saavutti 94 pistettä ja korkeimman platina-luokan.

Lähivuosina kuitenkin ohjelmat mystisine pisteineen tullaan korvaamaan uudella menetelmällä, jossa kaikki vaikutukset on muutettu rahaksi (monetarisation); sen ymmärtää niin asiantuntija kuin kadunmieskin. Tätä kokonaisvaltaista elinkaarikustannusten laskentaa - Total LCC kehittää Olavi TUPAMÄKI valmistuvassa väitöskirjassaan.

PDF document [365 kB] (4 pages)
Total LCC and Sustainable ConstructionDownload
This is a paper made for Sisäilmastoseminaari 2010 (the Indoor Climate Seminar 2010), Espoo Finland, 17 Mar 2010. The paper gives an overview on the recent development on

(1) Total LCC and monetarisation, the ultimate solution to cover not only the initial capital and direct future costs of a building or another constructed asset but also externalities and intangibles (occupational, locational, environmental and societal impacts),
(2) In particular, occupational factors are discussed covering indoor environment, climate and air, and
(3) An exemplary Post Occupation Evaluation - POE case is demonstrated.

PDF document [670 kB] (13+6=19 pages)
FutureConstruct® Energia 2.1Download
Tämä ohjelma tuottaa omakotitalon rakennuslupaa haettaessa tarvittavat kaikki todistukset ja dokumentit automaattisesti siten kuin ne vaaditaan 01.01.2010 alkaen seuraavasti:

1 Energiatodistus
2 Tasauslaskelma
3 Määräystenmukaisuuden tarkistuslista
4 Energiaselvitys
Sanotun lisäksi ohjelma tuottaa:
5 Helpon lämmitystapojen vertailun; sähkö, kaukolämpö, lämpöpumppu
6 Energiankulutuksen vuotuiset kustannukset kuten myös kuukausilaskun per huoneistoala eri lämmitystavoilla
7 Havainnolliset grafiikat

Uudet energianhinnat 2010.

Download /easy/instant/secure.
MS Excel application [549kB]
Total LCC and ProbabilisticsDownload
This paper was made for the ECCE Conference EuroInfra 2009, Helsinki Finland, 15...16 Oct 2009. The paper gives an overview on the recent development on

(1) Total LCC and monetarisation, the ultimate tool towards sustainable construction, to cover not only the initial capital and direct future costs of buildings, infrastructure or other constructed assets but also externalities and intangibles (occupational, locational, environmental and societal impacts),
(2) Discount rates for the four rooms of stakeholders: natural, national, state and business economies, and
(3) New software for probabilistics to replace deterministic values for costs and service lives.

PDF document [356 kB] (14 pages)
Energiamääräyksissä riittää kehittämistäDownload
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä Rakennustaito #3/2009. Artikkelissa käsitellään mm seuraavia ajankohtaisia asioita:

1 Uudet energiamääärykset 2010 (uusi ohjelmamme FutureConstruct® Energia 2.1 löytyy alta)
2 Uusi energiadirektiivi mullistaa määräykset: kohti elinkaarikustannusten laskentaa
3 Laskentamenetelmätkin vaativat uudistamista
4 Takaisinmaksuajat ovat kymmeniä vuosia, mutta tarpeellisia paremman maailman puolesta.

PDF Document [692kB] (2 pages)
Wood Construction - History or the Future?Download
As the climatic change is threatening the very existens of the mankind, wood-based construction is again getting more interest. Wood is a renewable material. And, if used in buildings, it works also as a long-term CO2 sink.
Hence, it is good to repeat this report summary, published in 2001 in the newsletter #14 of the TRA - Environmentally Friendly Construction Technologies, a major multinational EU-funded project. It was composed by Olavi TUPAMÄKI, Adviser to this project, and also signed by Ilkka PÖYHÖNEN, today the Rector of Lappeenranta University of Technology, Finland.

PDF Document [114kB] (2 pages)
Rakennusten uudistuvat energiamääräyksetDownload
Tämä kirjoitus ilmestyi lehdessä Talotekniikka #2/2009. Kirjoituksessa käsitellään mm seuraavia ajankohtaisia asioita:

1 Uudet energiamääärykset 2010: vaatimukset kiristyvät 30% (uusi ohjelmamme FutureConstruct® Energia 2.1 löytyy alta)
2 Uusi energiadirektiivi mullistaa määräykset: kohti elinkaarikustannusten laskentaa
3 Takaisinmaksuajat ovat kymmeniä vuosia, mutta tarpeellisia paremman maailman puolesta.

PDF Document [777kB] (3 pages)
FutureConstruct® Energia 2Download
Tämä kokonaan uudistettu Excel-pohjainen ohjelma tuottaa automaattisesti Ympäristöministeriön energialaskentaohjeiden 17.04.2008 mukaisesti energiatodistuksen ja rakennusluvan hakemisessa tarvittavan energiaselvityksen kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 Energiatodistus
2 Tasauslaskelma
3 Määräystenmukaisuuden tarkistuslista
4 Energiaselvitys
Sanotun lisäksi ohjelma tuottaa:
5 Helpon lämmitystapojen vertailun; sähkö, kaukolämpö, lämpöpumppu
6 Energiankulutuksen vuotuiset kustannukset kuten myös kuukausilaskun per huoneistoala eri lämmitystavoilla
7 Havainnolliset grafiikat

Energian hintatiedot päivitetty per syksy 2008.

Download /easy/instant/secure/.
MS Excel application [544kB]
Rakennusten energiatalouden haasteetDownload
Tämä artikkeli ilmestyi lehdessä Rakennustekniikka #2/2008. Artikkelissa esitetään havainnolliset kaaviot, joista selviää miten Suomessa jakautuvat
(1) energian käyttö
(2) kasvihuonekaasupäästöt.

Artikkelissa näytetään myös havainnollinen esimerkki matalaenergiatalon energiankulutuksesta (= tilojen lämmitys + kivilattioiden mukavuuslämmitys + kuuman käyttöveden lämmitys + talousssähkön kulutus) kuukausittain.

Lopuksi tähän dokumenttiin on vielä liitetty Asuntoministerin samassa lehdessä ollut kirjoitus "Tervetuloa Normitalkoisiin!"; hyvä tavoite.

PDF document [1,303kB] (3 + 1 = 4 pages)
Vähemmän energiaa asumiseenDownload
Jo 103 vuotta ilmestyneessä lehdessä Rakennustaito #4/2008 on artikkeli, jossa pyritään tieteellisesti mutta samalla ymmärrettävästi alan miehille ja naisille kertomaan mitä energiatehokas rakentaminen ja asuminen oikeasti tarkoittaa. Sen ovat kirjoittaneet alan parhaat taitajat Jarek KURNITSKI TkT ja Olavi TUPAMÄKI DI.
Artikkelissa kuvataan havainnollisesti, mitä matalaenergiatalo asukkaan eli lämmitysenergian ostajan kannalta tarkoittaa. Lisäksi siinä kerrotaan, mihin oikeasti ollaan menossa. Tästä löytyy myös tähän mennessä kattavin kaavio siitä, mitä ovat primäärienergia- ja hiilidioksidipäästökertoimet lämpöenergian eri tuotantotavoilla; mm sähkö, öljy, kaukolämpö, pelletit, aurinko-, vesi- ja ydinvoima.

PDF document [1,842 kB] (4+5=9 pages)
Total LCC and ProbabilisticsDownload
This paper was made for the 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction - ISARC 2008, Vilnius Lithuania, 27...29 Jun 2008. The paper gives an overview on the recent development on
(1) Total LCC and monetarisation, the ultimate solution to cover not only the initial capital and direct future costs of a building or another constructed asset but also externalities and intangibles (occupational, locational, environmental and societal impacts),
(2) Discount rates for the four rooms of stakeholders: natural, national, state and business economies, and
(3) New software for probabilistics to replace deterministic values for costs and service lives.

PDF document [329 kB] (7 pages)
Future Views on Life Cycle CostingDownload
This presentation was made in a seminar 24.04.2008 at VTT, Espoo Finland. It was organised by RIL - Finnish Association of Civil Engineers. This presentation welcomes the new ISO standard 15686-5 Life Cycle costing - LCC. After many years of argumentation, even the title is now correct.
This standard is to increase the use of LCC, the fundamental tool towards sustainable construction. It also gives a good starting point for the more advanced methodologies and techniques, such as elaborated in this presentation,
(1) to observe the impact and monetary value of externalities and intangibles, and
(2) to advance probabilistic approach to service life and costs.

PDF document [552 kB] (18 pages]
Uutta tekniikkaa Villa RealissaDownload
Hämeenlinnan Asuntomessuille 2007 rakennettu omakotitalo Villa Real (Honkarinne 10, Harvoilanmäki) ei ole ainoastaan matalaenergiatalo. Se on myös mukava asua ja siinä on uusinta tekniikkaa mm seuraavasti:
- Uusimmat kodinkoneet (LG)
- Datayhteydet optisella kaapelilla (AinaCom)
- Ethernet taloverkko CAT6
- Liiketunnistimia ja vapaasti sijoitettavia radiokytkimiä
- Etäkäyttöiset sähköportti ja autotallin nosto-ovet (MasaDoor)
- Japanilaiset bideepytyt (Villa Real)

Tästä kaikesta kertoo julkaisu Sähköala Koti 2008. Täydellinen tietopaketti on ostettavissa tästä kirjakaupasta simppelisti, heti ja turvallisesti.

PDF document [1,230 kB] (5 pages)
Rakennusten energiatalous - Villa RealDownload
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjesti 26.02.2008 seminaarin Rakennusten energiatalous. Siinä esiteltiin matalaenergiatalo Villa Real, jonka energiatehokkuus lähestyy passiivitaloa:

ET-luku = 112 kWh/m2a => A++
Ostoenergian ET-luku = 65 kWh/m2a
Tilojen lämmityksen energiankulutus = 40 kWh/m2a
Tilojen ja käyttöveden energiankulutus = 62 kWh/m2a
Lämmityskustannus vain 20 % määräysten D3/D5 mukaisen talon kustannuksesta

Täydellinen tietopaketti energia- ja ympäristövaikutuslaskelmineen on saatavilla tässä kirjakaupassa; samoin tarvittavat tietokoneohjelmat.

PDF document [445 kB] (13 pages)
Viihtyisä matalaenergiataloDownload
Lehti Viihtyisä Koti #1/2008 esittelee matalaenergiatalojen rakentamista. Juuri voimaanastuneen uuden rakentamismääräyksen D3 mukaisesti matalaenergiataloksi luetaan sellainen talo, jonka vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviöiden summa on enintään 60 % määräysten vaatimustasosta.
Lehdessä esitellään Insinööritoimisto Villa Real Oyn suunnittelema matalaenergiatalo Hämeenlinnan asuntomessuilla 2007. Talo tietenkin täyttää tämän vaatimuksen.

Talo on myös viihtyisä. Siinä on erinomainen sisäilma, mukavuuslämpö, ikkunat lattiasta laipioon ja uusimpia ICT- ja muita tekniikoita, kuten japanilaiset bideepytyt (katso alla Matalaenergiatalo - Tietopaketti).

PDF document [1,319 kB] (4 pages)
VILLA REAL - Energiatehokasta rakentamistaDownload
Matalenergiatalo Villa Real Hämeenlinnan Asuntomessuilla 2007 esitellään Rakennustekniikka-lehdessä #4/2007. Talon energiankulutus on alle puolet parhaan A-luokan energiatodistuksen vaatimuksiin verrattuna. Talon lämmityskustannukset ovat vain 20% uusien rakentamismääräysten D3/D5-2007 vaatimasta tasosta.

Talo kelpaa ohjeeksi muillekin omakotirakentajille, jotka tähtäävät hyvään asumiseen mukavassa ja vähän energiaa kuluttavassa talossa.

Täydellinen tietopaketti energia- ja ympäristövaikutuslaskelmineen on ostettavissa tästä kirjakaupasta; samoin tarvittavat tietokoneohjelmat.

PDF document [909 kB] (3 pages)
Rakennuksen energiatodistusDownload
19.06.2007 annettiin asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Todistus vaaditaan 2008 alkaen mm jokaisen omakotitalon rakennuslupaa varten. Sen saa laskea vain osaava pääsuunnittelija tai muu auktorisoitu asiantuntija. Tarvittava tietokoneohjelma löytyy tältä sivulta.

Tästä voit noutaa omakotitalojen ja muiden pienten asuinrakennusten (enintään kuusi asuntoa) energiatodistustapohjan, jonka voit sitten täyttää Adobe Acrobat-ohjelmassa (Ympäristöministeriöstä ei tätä saa).

Tässä näytetty energiatodistus osoittaa, että Tampereelle rakennettavan matalaenergiatalon energiatehokkuus on kaksinkertainen parhaan A-luokan vaatimukseen verrattuna

PDF form [2,278 kB] (4 pages)
Matalaenergiatalo - TietopakettiDownload
Erinomainen tietopaketti omakotirakentajalle, joka tähtää hyvään asumiseen mukavassa ja vähän energiaa kuluttavassa talossa. Perustuu Hämeenlinnan Asuntomessuille 2007 rakennetun matalaenergiatalon VILLA REAL toteutukseen. Tietopaketti sisältää suuren määrän geneeristä ja projektikohtaista suunnittelu- ja toteutustietoa:
(1) Hyvän suunnittelun lähtökohdat
(2) Mukavuus ja high tech
(3) Energialaskelmat
(4) Elinkaari- ja ympäristövaikutukset.

Varoitus: Tämä julkaisu saattaa aiheuttaa intohimoja ja vakavia AHAA-elämyksiä!

Download /easy/instant/secure/.
PDF document [1,559 kB] (16 pages)
FutureConstruct® Sustain, version 1.0Download
This system and software was developed as part of a four million EUR RTD project EuroLifeForm initiated by Olavi Tupamäki. This software provides you with a total impact assessment; not on environmental domain alone but also on occupational, mobility and societal domains. This also is a step towards a Total LCC (Life Cycle Costing) computing.
In additon, this software allows you to compute impacts in different life cycles (stages) corresponding to the period of interest.

The low energy house Villa Real constructed in 2007 at Hämeenlinna Finland achieves rating "Very Good", scoring 88 and 84 points over 50 and 25 years periods respectively.

Download /easy/instant/secure/.
MS Excel application [228 kB]
LEED® for Homes - Instruction ManualDownload
LEED® (The Leadership in Energy and Environmental Design, copyright © 2007 by the US Green Building Council) is a widely used system and rating software to assess the environmental impact of buildings. Here you can download the necessary instruction manual for LEED® for Homes version 1.11a. The said software is also available in this bookshop (see below).

The low energy house Villa Real constructed in 2007 at Hämeenlinna Finland achieves "Platinum" rating, scoring 94points.

PDF document [2,104 kB] (184 pages)
LEED® for Homes, version 1.11aDownload
LEED® (The Leadership in Energy and Environmental Design, copyright © 2007 by the US Green Building Council) is a widely used system and rating software to assess the environmental impact of buildings. Here you can download free of charge the fresh software for homes version 1.11a; the instruction manual is also available in this bookshop (see above).

The low energy house Villa Real constructed in 2007 at Hämeenlinna Finland achieves "Platinum" rating, scoring 94points.

Download /easy/instant/secure/.
MS Excel application [658 kB]
Matalaenergiatalo - TyömaaraporttiDownload
Hämeenlinnan Asuntomessuille rakennettiin matalaenergiatalo VILLA REAL, jonka energiankulutus on alle puolet 2008/09 voimaan astuvan Rakennuksen energiatodistuksen parhaan A-luokan vaatimuksesta.

Tämä akkitehtiyo Minja MEROn tekemä raportti kuvaa työn etenemistä sekä vielä messujen aikaisia piirteitä ja tapahtumia.

PDF document [10,546 kB] (17 pages)
Villa Realissa säästyy energiaaDownload
Matalenergiatalo Villa Real Hämeenlinnan Asuntomessuilla 2007 esitellään Rakennustaito-lehdessä #4/2007. Talon energiankulutus on alle puolet parhaan A-luokan energiatodistuksen vaatimuksiin verrattuna.Talon lämmitys-kustannukset ovat vain 20% uusien rakentamismääräysten D3/D5-2007 vaatimasta tasosta.

Talo kelpaa ohjeeksi muillekin omakotirakentajille, jotka tähtäävät hyvään asumiseen mukavassa ja vähän energiaa kuluttavassa talossa. Alustava tietopaketti löytyy vielä jonkin aikaa Internet-osoitteesta www.real.fi.

Täydellinen tietopaketti energia- ja ympäristövaikutuslaskelmineen on ostettavissa tästä kirjakaupasta; samoin tarvittavat tietokoneohjelmat.

PDF document [946 kB] (3 pages)
Elinkaarikustannusten laskentaDownload
Tämä Rakennustaito-lehden #7/2005 kirjoitus on tiivis yhteenveto elinkaarikustannusten laskennasta, siinä esiintyvistä ongelmista sekä uusista työkaluista:

(1) Mitä elinkaarikustannusten laskenta LCC oikeasti tarkoittaa.
(2) Diskonttokorolla on merkitystä!
(3) Onko E18 Lohja-Muurla EKM palvelusopimus (LCC Service Agreement) laskettu oikein?
(4) Total LCC tarjoaa kokonaisvaltaista elinkaarikustannusten laskentaa.
(5) LCCP Real on tietokoneohjelmapaketti, jolla korvataan historiaan ja arvaukseen perustuva perinteinen laskenta todennäköisyyslaskennalla.

PDF document [926 kB] (3 pages)
Elinkaarirakentaminen - Uusia työkaluja infra-alalleDownload
Tämä esitelmä pidettiin tilaisuudessa Maarakennuspäivä 2005 Helsingissä. Tässä julkaisussa

(1) luodaan katsaus uusimpiin kehitystrendeihin elinkaarirakentamisen alalla,
(2) kerrotaan mitä elinkaarikustannusten laskenta oikeasti tarkoittaa,
(3) esitellään uusi menetelmä Total LCC elinkaarikustannusten kokonaisvaltaiseksi laskemiseksi sekä
(4) esitellään pian valmistuva tietokoneohjelmapaketti LCCP Real, joka korvaa perinteisen laskennan todennäköisyyslaskennalla.

PDF document [565 kB] (20 pages)
Total LCC and ProbabilisticsDownload
This paper was presented in the 11th Joint CIB International Symposium 13-16 June 2005, Helsinki FI. It gives a good picture on

1) Total LCC and monetarisation, the ultimate solution to cover not only the initial capital and direct future costs of a building or another constructed asset but also externalities and intangibles (occupational, locational, environmental and societal impacts); real calculations,
2) Discount rates for the four rooms of stakeholders: natural, national, state and business economies, and
3) New software for probabilistics to replace deterministic values for costs and service lives.

PDF document [500 kB] (14 pages)
LCC & Service life planningDownload
ISO15686 "Buildings and constructed assets - Service life planning" is rapidly offering new tools for the life cycle planning of buildings or other constructed assets. A major international controversy lingers, however, about Part 5 "Life cycle / Whole life costing". This report gives you a thorough overview.
Harmonised fresh definitions are proposed for the three principal terms; life cycle, life cycle cost and life cycle costing.

Interesting briefs are also given to (1) several new related EC and CIB reports, (2) innovative Total LCC and monetarisation, (3) new software for a probabilistic approach to service life, and (4) effective discount rates.

PDF document [624 kB] (35 pages)
Post Occupation Evaluation - POEDownload
This publication makes you understand, what Post Occupation Evaluation - POE is and what it is good for.

POE is to study the occupational factors, ie working environment of an office building or other facility. Occupational factors refer to health, comfort, productivity, safety and security of the building. This POE was performed at Intentia HQ, Espoo Finland, an office building for adaptable rental use, floor area 10,000 m2, taken to use early 2002.
The POE proved that Intentia HQ is an excellent working place. Yet, there is always space for improvement; three suggestions for improvement are directly proposed in this report.

PDF document [714 kB] (20 pages)
Total LCC and Sustainable ConstructionDownload
This publication covers (1) the ongoing development towards new ISO standards 15686 "Buildings and constructed assets - Service life planning", (2) "LCC in Construction" a new EU guide, (3) an introduction to "Total LCC" with new ideas about the monetarisation of externalities and intangibles, (4) new development in probabilistic approach to costs and performance, and more. This is a PowerPoint presentation made in the plenary meeting of the CEN-STAR Committee 26 May 2004, Brussels.

PDF document [490 kB] (19 pages)
Towards a strategy on the urban environmentDownload
The first step towards the EU's Sustainable Urban Environment Strategy. This new report was prepared by independent experts from CREC and commission officials. It covers four domains: management, transport, construction and design. It correctly recognises that sustainability is not about environment only but also economic and societal impacts should be duly considered; elements such as life cycle costs, indoor air, noise, accessibility, comfort and risks (others can be easily added).

PDF document [272 kB] (56 pages)
Indoor air pollutionDownload
Awakening to the effects and importance of idoor air is finally taking place at the EU level. This is a fresh eye-opening press release from the Joint Research Center - JRC. Hopefully, advanced knowledge and data already available eg in Finland, the USA and Canada will be utilised. And not only indoor air but indoor climate, and eventually the whole indoor environment.

Note: People spend 90% of their time indoors, and almost all die there.


PDF document [125 kB] (6 pages)
European RTD on Construction 1990...2004Download
An overview about the building and construction related R&D over the past 15 years, as funded by the EU's framework programmes. While being the largest cluster (nearly 30% of the EU GDP), CREC's share in funding has been a meagre 3%. From material development to multiplex projects, and now down to zero.

PDF document [751 kB] (26 pages)
European RTD 2004 - Guide for the Construction and Real Estate Cluster - CRECDownload
A guide for the Construction and Real Estate Cluster - CREC. It covers the open calls and guides you through to write a successful project proposal for FP6 (EU's 6th framework programme for Research and Technological Development - EU6RTD). It also covers EUREKA and COST, two other European R&D networks continuously open for proposals. Hyperlinks take you directly to important websites and to download necessary documents.

Word document [1,684 kB] (94 pages)
PDF document [1,784 kB] (95 pages)
Life Cycle Costs in ConstructionDownload
Life Cycle Costing - LCC is a powerful tool for sustainable construction. This report prepared by a tripartite (= industry + the EU member states + the European Commission) task group tries to draw up recommendations and guidelines on the Life Cycle Costs of construction aimed at improving the sustainability of the built environment. The group tries to find models for practical application of sustainable construction based on the present value - PV of economic and environmental factors. Seven recommendations are listed and guidelines for calculation presented.

PDF document [1,008 kB] (96 pages)
An Agenda for Sustainable Construction in EuropeDownload
The relationship between construction activities, and the built environment on the one hand, and sustainable development on the other, is both significant and complex. This report prepared by a tripartite (= industry + the EU member states + the European Commission) working group examines these relationships, identifies the principal environmental impacts concerned and suggests strategic goals to address them. It then goes on to propose a “programme of action” and develops a set of recommendations through which they can be addressed at both European and national levels.

PDF document [262 kB] (69 pages)
LCC in Construction - New Recommendations and Future ViewsDownload
A facsimile article in Rakennustekniikka (The Finnish Civil Engineering & Construction Journal, see www.ril.fi/Resource.phx/english/newspaper.htx) the leading construction design magazine in Finland. This article covers (1) the ongoing development towards new ISO standards 15686 "Buildings and constructed assets - Service life planning", (2) "LCC in Construction" a brand new EU guide, (3) new ideas about discount rates for different stakeholders and (4) new development in probabilistic approach to future costs and performance.

PDF document [2,105 kB] (4 pages)
ROADCON - Construction ICT RoadmapDownload
A vision for future ICT in construction is defined in this brand new EU report. It gives you an expert generic yet industry inside view about what should be done to advance ICT toward the visionary objectives.

PDF document [1,137 kB] (77 pages)
Total LCC - Good for the Construction and Real Estate Cluster - CREC? - PROCEEDINGSDownload
What is happening in Life Cycle Costing - LCC in construction? Read this book and you know. This is a compilation of nine easy-to-read PowerPoint presentations made in a symposium organised 04 Sep 2003 in Helsinki Finland, with an audience from six countries The cutting edge state-of-the art and future views are discussed. Plus practical experiences from the UK and Finland presented by different stakeholders; investor's view is not the same as designer's, contractor's or user's view.

PDF document [3,248 kB] (75 pages)
Eurooppalaiset teknologiaohjelmat - Opas rakennus- ja kiinteistöklusterilleDownload
This is a guide to European RTD programmes, particularly the ongoing sixth framework programme. It is written for the Construction and Real Estate Cluster - CREC in Finland but most parts are also in English and good for everybody. Hyperlinks take you directly to important websites and to download necessary documents. FREE!

Word document [2,234 kB] (115 pages)
PDF document [2,850 kB] (115 pages)
European RTD on ConcreteDownload
This report presents summaries of all concrete-related ongoing projects under the EU’s 4th and 5th framework programmes for RTD. It covers also all relevant projects completed under the programmes BRITE/EURAM 2 & 3. In addition, exemplary EUREKA and COST projects are included. All with partners and communication details.

PDF document [592 kB] (69 pages)
Construction Can!Download
This document was created for the European Network of Construction Companies for Research and Development - ENCORD. It contains a vision of the Construction and Real Estate Cluster - CREC in 2010, a fundamental approach to RTD&ID and other invaluable information, still valid today. FREE!

PDF document [570 kB] (60 pages)
FutureConstruct RTD Strategies for European Construction - SUMMARYDownload
FutureConstruct is an initiative to advance research and technological development & innovation and demonstration - RTD&ID for a more competitive Construction and Real Estate Cluster - CREC. This document is to repeat the executive summary of the full, now expired document intended to inspire and activate the parties concerned.

It is written in eight languages, representing the partners from eight European countries: Finland, France, Germany, The Netherlands, Poland, Spain, Sweden and the United Kingdom. This is FREE!

Word document [448 kB] (21 pages)
PDF document [428 kB] (21 pages)